کلام گهرباری از امام جعفر صادق (ع)

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

امام صادق (ع) فرمودند: هنگامی که چهار چیز در جامعه شایع و رایج گردد چهار نوع بلا و گرفتاری پدید آید: چنانچه زنا رایج گردد زلزله و مرگ ناگهانی- فراوان شود، چنانچه زکات و خمس اموال پرداخت نشود حیوانات نابود شود ، اگر حاکمان جامعه و قضات ستم و بی عدالتی نمایند باران(رحمت خداوند) نمی بارد ،و اگر اهل ذمه تقویت شوند مشرکین بر مسلمین پیروز آیند .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید