سلوک و معاشرت

به نام خداوند متعال

معاشرت کنید با مردم با زبان و تن خودتان ، و مفارقت نمایید از ایشان با قلوب و اعمالتان.    مولا علی (ع)

برسبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت

آن چنان زی که چو از حادثه بر باد روی

حسن معنی نگذارد که تو از یاد روی

/ 0 نظر / 6 بازدید