بنام ايزد توانا و سلام بر سيد وسرورمان آقا حجه ابن الحسن (عج)

بار الها مپسند که در اين دنيای وانفسا عده ای از خدا بيخبر چنين با اعتقادات و مبانی ارزشی ملتها بازی کرده و احساسات درونی آنها را جريحه دار نمايند.

آيا می توان تصور کرد که در اين بين چه کسانی بيشترين استفاده را از تخريب حرمين شريف امامان معصوم هادی و عسکری عليهم السلام ميبرند؟

به نظر من اين دسته عناصر وهابی دستشان در اينگونه اقدامات هويداست چرا که با هرگونه اعتقادی به اين شکل که شيعيان دارند مخالف بوده وهستند.دسته ديگر عناصر افراطی صهيونيستی ميباشند که در اين بين به دنبال ايجاد تفرقه بين صفوف متحد مسلمانان اعم از شيعه واهل سنت بوده وبه انتضار همچون روزی نشسته اند که بتوانند نقشه های شوم خود را به مرحله اجرا گذارند .

در اين برهه از زمان مهمترين وظيفه همه مسلمانان حفظ وحدت و خونسردی بوده تا به فضل الهی اين نقشه شوم نيز همانند ديگر فتنه ها نقش بر آب شود.ان شاءا...

/ 4 نظر / 7 بازدید
..........

...........

عبدالستار

انشاالله به ياری خداوند دشمنان نابود می شوند

وبلاگتان ملاحظه گرديد ازاينكه جايي رابراي ايرادنظرات مهياكرده ايد،خوشحال شديم . موفق باشيد