ناز

 

فرش بر رونق بازار حسین می نازد

عرش بر جلوه ی رخسار حسین می نازد

ابر بر اشک عزاداران حسین می نازد

قبر شش گوشه به زوار حسین می نازد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید